संगठनात्मक ढ़ांचा

योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

डॉ. नीलकण्ठ तिवारी

माननीय संस्कृति मंत्री,
उत्तर प्रदेश

पदमश्री डॉ. राजेश्वर आचार्य

अध्यक्ष,
उ.प्र.संगीत नाटक अकादमी

श्री तरुण राज

सचिव,
उ.प्र.संगीत नाटक अकादमी

योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश

डॉ. नीलकण्ठ तिवारी

माननीय संस्कृति मंत्री,
उत्तर प्रदेश

पदमश्री डॉ. राजेश्वर आचार्य

अध्यक्ष,
उ.प्र.संगीत नाटक अकादमी